Flere kilometer med flotte turstier i naturskjønne omgivelser

 

Hove-området er regionens mest besøkte tur- og rekreasjonsområde. I tillegg til de tilrettelagte arealene for idrettslig utfoldelse, er det flere kilometer med turstier gjennom Hoveskogen og verneskogen med sitt rike plante-, dyre- og fugleliv. Disse stiene blir flittig brukt av mosjonister og turgåere i alle aldre, og bålplassene i strandsonen mot havet er populære turmål og møteplasser for barnefamilier – hele året.

Hoveskogen har et nett av stier som er lett fremkommelige med rullestol og barnevogn. Hare, rådyr og en rekke fugler kan treffes på rusleturer i skogen. Stiene fører deg inn i skogen, ned mot rullesteinstrender ut mot Skagerrak og ned mot sandstrender inn mot Hovekilen.

 

Dyreliv av dimensjoner
Den rike vegetasjonen på Tromøys utside bidrar til et mangfoldig fugle- og insektliv. I varme kveldstimer og netter kan du høre den karakteristiske kraftige og varierte sangen fra nattergalen, – og det var her på  Tromøya man først registrerete hekkende nattergal i Norge.

 

En botanisk naturrikdom
På grunn av det gunstige klimaet finner vi arter på Tromøya som normalt hører til på sydligere breddegrader og som dermed har sin nordgrense på Sørlandskysten. Når seilskuter tidligere fartet mellom Sørlandskysten og kontinentet var det nødvendig for stabiliteten at de hadde en viss masse plassert lavt i båten.  En brukte jord eller annen løsmasse for å oppnå dette.  I denne kunne det følge med frø eller andre plantedeler av fremmede planteslag – såkalte ballastplanter.  I Raet landskapsvernområdet er det flere arter som har kommet hit på denne måten.

 

Fire havstrandenger innenfor Raet landskapsvernområde er vurdert til å være av nasjonal eller internasjonal verdi. Strekningen utenfor Hove er vurdert til å være av internasjonal verdi.  Området er også viktig som sommerfugl- og fuglelokalitet. Dette strandområdet representerer et av de største og mest velutviklede eksemplene på naturtypen strandenger i Norge.

Category
Aktivitetsområder, Leirskolen