Hove er Arendals-regionens mest besøkte turområde. Se bare hva du kan oppleve!

Hove-området er regionens mest besøkte tur- og rekreasjonsområde. I tillegg til de tilrettelagte arealene for idrettslig utfoldelse, er det flere kilometer med turstier gjennom Hoveskogen og verneskogen med sitt rike plante-, dyre- og fugleliv. Disse stiene blir flittig brukt av mosjonister og turgåere i alle aldre, og bålplassene i strandsonen mot havet er populære turmål og møteplasser for barnefamilier – hele året.

Hove, – en plass for alle!

 

Drømmested, ønskested – drømmene om å kunne tilbringe tid sammen med andre mennesker i et område som ikke er utbrukt i løpet av en dag eller en uke, kan realiseres her på Hove. Vi vet at vi er et drømmested i den lyse årstid. Vi kan ikke gi deg sommer hele året, men vi kan gi deg rom for de gode opplevelsene – året rundt.

 

På Hove er vi omringet av Sørlandsskjærgården, og området innbyr selvsagt til en rekke sjø- og friluftsaktiviteter. I tillegg har vi lagt til rette for et variert spekter av tørre aktiviteter. Det lokale idrettslaget, IF Trauma, har bygget stor, flott kunstgressbane med tribuneanlegg som ligger innenfor leirområdet. Dette anlegget sammen med baner for basketball, håndball og volleyball, er sentrale elementer i våre leirtilbud. Det siste tilskuddet er en flott parkourbane. Hove har naturgitte forhold, og med myke strender og vind gjør det området til den ideelle base for seilere.

FRITIDSOMRÅDET

Hoveskogen har et nett av stier som er lett fremkommelige med rullestol og barnevogn

 

Hare, rådyr og en rekke fugler kan treffes på rusleturer i skogen.  Stiene fører deg inn i skogen, ned mot rullesteinstrender ut mot Skagerak og ned mot sandstrender inn mot Hovekilen.

 

Dyreliv av dimensjoner
Den rike vegetasjonen på Tromøys utside bidrar til et mangfoldig fugle- og insektsliv. I varme kveldstimer og netter kan du høre den karakteristiske kraftige og varierte sangen fra nattergalen, – og det var her på  Tromøya man først registrerete hekkende nattergal i Norge.

 

En botanisk naturrikdom
På grunn av det gunstige klimaet finner vi arter på Tromøya som normalt hører til på sydligere breddegrader og som dermed har sin nordgrense på Sørlandskysten.  Når seilskuter tidligere fartet mellom Sørlandskysten og kontinentet var det nødvendig for stabiliteten at de hadde en viss masse plassert lavt i båten.  En brukte jord eller annen løsmasse for å oppnå dette. I denne kunne det følge med frø eller andre plantedeler av fremmede planteslag – såkalte ballastplanter. I Raet landskapsvernområdet er det flere arter som har kommet hit på denne måten.

 

Arendal kommune kjøpte Hove-området av Staten i 1999. Betingelsen for overtakelsen var at området skulle bevares som friområde for alle brukere, små og store, og mennesker med bevegelses-handicap.  Campingområdet til camping og Leisenteret som feriested til små og store grupper og til arrangementer.

På Hove ligger det til rette for lek og aktivitet. Her kan du se ulike aktivitetsområder på Hove

RAET NASJONALPARK BLE ÅPNET I 2017

På Hove kan du se rester av istid og gammel viking grunn

 

Hove-området utgjør et av landets virkelig store kultur- og naturskatter. Ra-sonen på yttersiden av Hove ble avsatt for mer enn 100 00 år siden, og det er restene av land-isen vi ser her. Innenfor ra-sonen er vernebeltet, en skogplanting som dempet vindens herjinger på et fruktbart landbruksområde. En av turveiene på Hove går langs dette beltet. Mange har døpt området til «troll-stien» siden skogen består av forvridde furustammer og gir sterke assosiasjoner om en trollskog.

 

Hove-området ble befolket i bronsetiden, det vil si for ca. 4 000 år siden. De 97 registrerte gravhaugene som ligger gjemt inne i vernebeltet er vitnebyrd om dette. Hove er også et gammelt viking-område. Sagnet sider at Hove Gård var eid av vikingen Storvik og at gården skal ha vært sete for et «gudeting» for ca. 1 000 år siden.

 

Fire havstrandenger innenfor Raet landskapsvernområde er vurdert til å være av nasjonal eller internasjonal verdi. Strekningen utenfor Hove er vurdert til å være av internasjonal verdi. Området er også viktig som sommerfugl- og fuglelokalitet. Dette strandområdet representerer et av de største og mest velutviklede eksemplene på naturtypen strandenger i Norge.

 

Spisesteder på Hove

På Hove ligger herlighetene på rekke og rad langs turstier mellom Bjelland og Hoveodden.

Bjellandstrand Gård

Koselig kafé med hjemmelaget mat med spennende smaker.

Studio Spornes

Intim kafé og restaurant med spicy smaker og kulturelle innslag.

Hovestua

På sommeren for leirdeltakere. Catering. Søndagsbuffet.

Raet Mat

Restaurant med god mat i hyggelige omgivelser ytterst på Hoveodden.

GRATIS WIFI

Vi har trådløst nett i flere områder på Hove. Spør i informasjon om det er internett tilgang i det huset dere skal leie eller bor i. Kode for tilkobling fås i informasjonen.

SPISESTEDER

Hovestua som driftes av Arendal Catering har tilbud til våre gjester hele året. Raet Mat er en restaurant ytterst på Hoveodden og åpen i sesong.

BADEPLASSER

Langs Hovekilen er det mange fine badeplasser. Det er også badeplasser langs rullesteinstrendene på havsiden.

BÅTPLASSER

Hove camping har noen båtplasser for utleie til gjester med helårsavtale, samt noen drop inn plasser for dagsturister. Hove leirsted har også noen båtplasser som kan disponeres etter avtale.

HJERTESTARTER

Vi har hjertestarter plassert i resepsjonen på Hove camping i sommersesongen. Når campingen stenger er hjertestarteren i resepsjon i Hove leirsenter.

TILGJENGELIGHET

De fleste hus er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Utområder er lett fremkommelige. Hoveskogen har et nett av stier som er lett fremkommelige med rullestol og barnevogn.