Fakta om Canvas Hove og prosessen

Etter at HDU informerte om samarbeidsavtalen med LowCamp AS, som skal være med og utvikle Hove camping, har det vært skrevet mye om saken i ulike medier.

Vi ser at det er behov for informasjon om fakta i saken.  Nedenfor følger en kortfattet oversikt over hva som har skjedd underveis i prosessen.

Tidslinje:

November 2015 
Ny Strategi for selskapet som legger føringer for fremtidig campingdrift.

Juni 2016
Strategien vedtatt av generalforsamling (Arendal bystyre).

Desember 2016
Raet nasjonalpark vedtatt.  Verneforskriften fjernes fra Hove Camping.

Februar 2017
Workshop i styret med bidrag fra eksterne fagmiljøer.  Hvordan bør vi utvikle Hove Camping?

Våren 2017
Arbeidsgruppe settes ned for å jobbe frem et konsept for fremtidig campingplass.  Asplan Viak AS engasjeres som rådgiver.

Selskapet sender brev til faste gjester på Hove Caming om at planarbeid er startet opp.

Høsten 2017
Konseptskissen som er utarbeidet av arbeidsgruppen vedtas i styret. Rådgiver engasjeres for å finne samarbeidspartner for utvikling av Hove Camping.

Vinteren 2018
Det gjennomføres en omfattende prosess der 32 potensielle investorer/investorgrupper var involvert.

Våren 2018
Etter en utvelgelsesprosess inviterer styret 3 aktører som presenterer sine skisser til samarbeid og utvikling av Hove Camping.  Styre velger konseptet til LowCamp AS.

Sommeren 2018
Kontraktsforhandlinger med LowCamp AS.

Høsten 2018
Kontrakt med LowCamp AS signeres.  Det etableres et nytt selskap.  Canvas Hove AS hvor HDU går inn med 34% eierandel og LowCamp AS med 66 % eierandel.

Blir stender, stier og parkering som før?
Ja.  Planene for Canvas Hove skal gjennomføres på samme areal som Hove Camping er idag.  Alt annet areal er nasjonalpark og statlig sikret friluftsområde.  Turområdene vil bli helt uberørt av Canvas Hove.  Den store parkeringsplassen skal fremdeles være gratis parkering for alle brukere av Hoveområdet.

Blir Hove bedre som turområde med Canvas Hove?
Ja.  Dagens campingområde vil åpnes opp.  Det vil bli mindre «fotavtrykk», og bedre å bevege seg innenfor området enn idag.  Det planlegges nye stier som skal gå gjennom campingområdet.  Og alle tilbud som kommer på stedet er selvsagt tilgjengelig for alle brukere av Hoveområdet.

Vil folk få en mulighet til å påvirke hva som kommer?
Selvsagt.  det skal lages en reguleringsplan før store tiltak settes i verk.  En reguleringsplan krever høringer hvor alle kan gi innspill, og den krever politisk behandling.

Hva slags tilbud vil det bli i 2019?
Det vil bli restaurantdrift og det vil bli teltcamping.