Hove leirskole, kajakkpadling. Tromøy, Arendal, Sørlandet

Hove leirskole er i aktiv drift 2018

Et unikt leirskoletilbud beliggende i Raet Nasjonalpark.
Hove Leirskole har et spennende og variert aktivitetstilbud.

Målsetningene med leirskolen er å stimulere elevenes interesse for realfagene, naturen, kystkultur, utfordrende friluftsaktiviteter ved sjøen, miljø og kosthold, samt øke elevenes forståelse av sammenhengen mellom disse.